Pitanja
Koliko je jak ottar?
Koliko je jak ottar?
Anonim

1 OTTAR - RAZINA 7 Najmoćniji avanturist kojeg smo dosad vidjeli. Ottar je razina sedam. To ga je učinilo dovoljno moćnim da slomi ljude koji su samo nekoliko razina ispod njega.

Koja je razina Ottar?

Engleski glas. Ottar (オッタル) je kapetan Freya Familia i trenutno je jedini razina 7 u Orariju.

Je li Bell kranel najjača?

Bell će na kraju dosegnuti razinu 10 i postati najjači avanturist u Danmachiju.

Koliko je jaka bete?

Bete se spaja s Akumuom i transformira u svoj oblik Prave moći, dobiva kandže i mijenja svoju statistiku u 125 zdravlja, 65 napada i 300 obrane.

Koliko je jaka Freya familia?

Freya Familia je najmoćnija Familia u gradu. Čini se da imaju najveću Familiju, s preko stotinu članova. Grupa se može pohvaliti brojnim članovima razine pet i šest, a njihov kapetan je avanturist najviše razine u gradu.

Ottar | Najjači avanturist - | Priča, osobnost, vještine | DanMachi

Popularna tema

Izbor urednika