Odgovori na pitanja
Gdje je širina pravokutnika?
Gdje je širina pravokutnika?
Anonim

Duljina pravokutnika je najduža stranica, dok je širina najkraća stranica.

Kolika je širina pravokutnika?

Da biste pronašli širinu, pomnožite duljinu koju ste dobili s 2 i oduzmite rezultat od opsega. Sada imate ukupnu duljinu za preostale 2 strane. Ovaj broj podijeljen s 2 je širina.

Kolika je širina pravokutnog područja?

Površina se mjeri u kvadratnim jedinicama poput četvornih inča, četvornih stopa ili četvornih metara. Da biste pronašli površinu pravokutnika, pomnožite duljinu sa širinom. Formula je: A=LW gdje je A je površina, L je duljina, W je širina, aznači množenje.

Gdje je širina u matematici?

Udaljenost od strane do strane

Koji je smjer duljina i širina?

Sažetak: 1. Dužina opisuje koliko je nešto dugo dok širina opisuje koliko je širok objekt. 2. U geometriji, duljina se odnosi na najdužu stranu pravokutnika dok je širina kraća strana.

Kako mogu pronaći širinu pravokutnika

Popularna tema

Izbor urednika