Odgovori na pitanja
Što mislite pod gonapofizom?
Što mislite pod gonapofizom?
Anonim

: organ ili proces analne regije insekta koji služi u parčenju, ovipoziciji ili ubodu - uglavnom se koristi od takvih struktura kada su uparene i smatraju se modificiranim dodacima.

Koja je funkcija gonapofize?

Gonapophysis izrađuje vanjske genitalije žohara i igra važnu ulogu pomažući u procesu reprodukcije. Mužjak žohara ima tri gonapofize, a ženka ima šest gonapofiza. Ovi falomeri pomažu u otvaranju gynatriuma ženki žohara.

Što je Phallomere?

Phallomere je hitinska asimetrična struktura koja djeluje kao vanjske muške genitalije koje okružuju muški gonopore.

Što znači riječ ovipozicija?

Ovipozicija znači izbacivanje jajašca iz jajovoda u vanjsku okolinu i česta je pojava kod kralježnjaka osim euterijskih sisavaca. Iz: Hormoni i reprodukcija kralježnjaka: ptice, 2011.

Zašto ljudi koriste Ovipositore?

Jajoložak je organ nalik cijevi koji koriste neke životinje, osobito insekti, za polaganje jaja. Kod insekata, jajovod se sastoji od najviše tri para dodataka.

Kako izgovoriti Gonapophysis

Popularna tema

Izbor urednika